Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sureti İşlemleri

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan ticaret sicil gazeteleri, Odamız hizmet binası birinci katında bulunan Muamelat Servisinden temin edilebilir.

Ücrete tabidir.