•   Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar