Oda ve Ticaret Sicil İşlemleri

Gerçek Kişiler

GERÇEK KİŞİLER (Şahıs Firması)

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK’ nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.


KAYIT

 • Dilekçe  (vekâleten imzalanmış ise vekâletin aslı gösterilmek sureti ile vekilin 2 adet asıl imza beyanı eklenmelidir)(1 Adet Ticaret Sicil Müdürlüğüne)(1 Adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına)
 • İşletme Sahibinin Noterden hazırlanmış 2 asıl tescil talepnamesi
 • Oda Kayıt Beyannamesi(Tacir tarafından imzalanmalı, tacirin fotoğrafı bulunmalıdır.) Başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısının seçilmesi mümkün değildir. Belirtilen NACE kodu Mersisten girilen ile aynı olmalıdır.
 • İşyeri adresi olarak beyan edilen adresin muhtarlığından İŞYERİ İKAMETGÂH belgesi alınarak 2 nüsha Sicil Müdürlüğüne ibraz edilmelidir.
 • İkamet adresleri, işyeri adresi olarak tescil edilemez. İkamet adresinin, işyeri olarak kullanılabilmesi için Belediyeden izin yazısı alınmalı ve apartmanda ikamet eden tüm kat maliklerinin bu duruma muvafakat etmiş olması gerekmektedir.
 • Aynı adreste farklı iştigal konusuyla ve farklı unvanla kurulmuş firmalar faaliyette bulunabilirler. 
 • Vergi levhası fotokopisi (2 nüsha fotokopi) (25.01.2013 tarih 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü talimatı gereğince Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Şahıs Firmalarının tescili için vergi levhası bilgilerinin https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp (VEDOP sistemi) linkinden kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle Şahıs Firmalarının tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen Şahıs Firmalarının tescil işlemi yapılacaktır.)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası
 • Bilanço esasına göre defter tutulduğuna dair defter ön yüz fotokopisi.

Ayrıca, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Ticaret Unvanıyla İlgili Hatırlatma

 

Dikkat:

- Gerçek kişi firmaların (Şahıs firmaları) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.

- Gerçek Kişi firmasının, Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret Sanayi Odasına kayıt olabilmeleri için Mutlak suretle BİLANÇO ESASINA göre defter tutmaları gerekmektedir. İşletme Esasına göre defter tutanlar kayıt edilemez.

 

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

 • Dilekçe (Değişikliğe ait metnin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmış ise vekâletin aslı gösterilmek sureti ile vekilin 2 adet asıl imza beyanı eklenmelidir)
 • Değişiklik; unvan değişikliğine ilişkin ise noterden düzenlenmiş ticari unvan tasdiknamesi (2 nüsha noter onaylı asıl)

 

HALEFİYET

 • Dilekçe (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir tarafından veya vekâleten imzalanmış ise vekâletin aslı gösterilmek sureti ile vekilin 2 adet asıl imza beyanı eklenmelidir)
 • Noterden düzenlenen 2 asıl tescil talepnamesi
 • Oda kayıt beyannamesi (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir tarafından imzalanmalı, Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacirin resmi bulunmalıdır)
 • Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakat name
 • Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi
 • Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası

 

SİGORTA ACENTELİĞİ

 • Dilekçe(Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmış ise vekâletin aslı gösterilmek sureti ile vekilin 2 adet asıl imza beyanı eklenmelidir.) Vekâleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.
 • Acentelik Vekâletnamesi (Noter onaylı - 2 nüsha asıl, 2 nüsha fotokopi)
 • Acentelik Sözleşmesi (1 Nüsha)

 

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1. Dilekçe(Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmış ise vekâletin aslı gösterilmek sureti ile vekilin 2 adet asıl imza beyanı eklenmelidir.)

 • Fesih edilen vekâletnameyi veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

2. Acentelik sözleşmesi fesih namesi (Noter onaylı - 2 nüsha asıl, 2 nüsha fotokopi)

 

ŞUBE AÇILIŞI

1. Dilekçe(Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede işletmenin unvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

2. İşletme Sahibinin Noterden şube unvanı altında hazırlanmış 2 asıl tescil talepnamesi

İşyeri adresi olarak beyan edilen adresin muhtarlığından İŞYERİ İKAMETGÂH belgesi alınarak 2 nüsha Sicil Müdürlüğüne ibraz edilmelidir.

İkamet adresleri, işyeri adresi olarak tescil edilemez. İkamet adresinin, işyeri olarak kullanılabilmesi için Belediyeden izin yazısı alınmalı ve apartmanda ikamet eden tüm kat maliklerinin bu duruma muvafakat etmiş olması gerekmektedir.

Aynı adreste farklı iştigal konusuyla ve farklı unvanla kurulmuş firmalar faaliyette bulunabilirler. 

3. Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü Ordu dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. maddesine göre alınan belge

4. Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü Ordu dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

5. Oda kayıt beyannamesi(Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)

 

MERKEZ NAKLİ

1. Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmış ise vekâletin aslı gösterilmek sureti ile vekilin 2 adet asıl imza beyanı eklenmelidir.) Dilekçede işletmenin unvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

2. İşletme Sahibinin Noterden hazırlanmış 2 asıl tescil talepnamesi

İşyeri adresi olarak beyan edilen adresin muhtarlığından İŞYERİ İKAMETGÂH belgesi alınarak 2 nüsha Sicil Müdürlüğüne ibraz edilmelidir.

- İkamet adresleri, işyeri adresi olarak tescil edilemez. İkamet adresinin, işyeri olarak kullanılabilmesi için Belediyeden izin yazısı alınmalı ve apartmanda ikamet eden tüm kat maliklerinin bu duruma muvafakat etmiş olması gerekmektedir.

- Aynı adreste farklı iştigal konusuyla ve farklı unvanla kurulmuş firmalar faaliyette bulunabilirler. 

3. Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

4. Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

5. Oda Kayıt Beyannamesi (Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, Firma sahibinin resmi bulunmalıdır)

 

TİCARETİ TERK

 • Terk Dilekçesi (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
 • Mal beyannamesi(firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı - 2 nüsha)
 • Vefat nedeniyle kapanış talebinde Noter onaylı ya da asıl veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçeve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

Ziyaretci Görüşleri

Ziyaretçi - hosting
Ziyaretçi - alil
I am reading your whole blog. This is very amazing and interesting blog. I really like it. I will bo...

Döviz Kurları

Yayınlarımız

Etkinlik Takvimi

Ekim 2021
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Hava Durumu

Yahoo

Will be right back...

Thank you for your patience.

Our engineers are working quickly to resolve the issue.

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   -  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.