Haberler

BAŞKAN ŞAHİN SONUÇLANAN TALEPLERİ AÇIKLADI

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (OTSO) Servet Şahin, Covid-19’un ekonomik etkilerini sınırlandırmak için Oda ve Borsalarımız tarafından TOBB ‘ne iletilen birçok talebin sonuçlandığını ve sonuçlanmaya devam ettiğini söyledi.

 

Ordu TSO Başkanı Servet Şahin açıklamasında; “Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olarak ve diğer Oda ve Borsalarımızla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ilettiğimiz talepler doğrultusunda bu güne kadar 54 talebimiz sonuçlanmıştır. Bundan sonraki süreçte de hem daha önceden ilettiğimiz talepler, hem de bundan sonra üyelerimizden gelen yeni talepler sonuçlanmaya devam edecektir. Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu süreçte birlikte hareket ederek bu zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Üyelerimizden bundan sonraki süreçte de taleplerini bizlere iletmeye devam etmelerini rica ediyorum. Bizler her zaman işverenimizin ve işçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu süreçte bizlerden gelen talepleri sonuçlandırmak için çalışan TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve iletilen taleplerimizi göz önünde bulundurarak her zaman işverenin ve işçinin yanında duran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ‘ne iletilen ve sonuçlanan taleplerimiz şu şekildedir;

 1. Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri, üç ay süreyle ertelendi.
 2. KOSGEB’in kredi destek programları kapsamında bankalardan kredi kullanan işletmelerin 30 Haziran’a kadar olan borçları, 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi.
 3. Pandemi hastanesi olarak ilan edilen özel hastanelere, SGK tarafından ödenecek tutarlar yükseltildi.
 4. SGK ve Muhtasar beyannameleri birleştirmesi, 1 Temmuz 2020’ye ertelendi
 5. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 ilde “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” programı kapsamında tohum hibe desteği açıklandı.
 6. Taşımacılığın hızlandırılması ve hammadde tedarikinin aksamaması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından “Kapıkule Gümrük Kapısına” hızlı tanı PCR testi yapan mobil laboratuvar kurulmasına ve hızlı tanı Kovid-19 testi yapılmasına onay verildi.
 7. Turizm sektöründe, iş sözleşmeleri askıda olan çalışanlardan Nisan ayında sigortalı girişi yapılan işçiler “kısa çalışma ödeneği” kapsamına alındı.
 8. Kısa çalışma ödeneği kapsamında olan çalışanın kısa çalışma ücreti ile net maaşı arasındaki farkı ödemek isteyen işverenler, SGK bildirimini “0 gün” yaparak aradaki farkı sorun olmadan ödeyebilecek.
 9. Kısa çalışma kapsamında bulunan işyerlerinde çalışmasını sürdüren çalışanlar için, asgari ücret desteği ödenmeye devam edecek.
 10. Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene süreleri için 3 ay ertelendi.
 11. Mersin limanı’nda ardiye ücretleri düşürüldü.
 12. Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen ihaleler için, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sözleşme şartlarının yerine getirilememesi halinde, “süre uzatımı verilmesi” veya “sözleşmenin feshedilmesi” mümkün hale geldi.
 13. Mevsimlik tarım işçilerinin salgın hastalığa karşı barınma ve çalışma koşullarının sürekli olarak kontrol edilmesi, tarım arazilerine ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve tarım ürünlerinin pazara ulaşımını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 14. Tarım Kredi Kooperatifleri’ne Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelendi.
 15. Banka şubelerinin kredi uygulamalarından kaynaklı sorunların iletilmesi için BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturuldu.
 16. Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL’ye çıkarıldı, ayrıca 31.12.2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde, “vergi borcu yoktur” ve “SGK prim borcu yoktur” belgeleri aranmayacak.
 17. 11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların (tır, kamyon, kamyonet vb.) yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi.
 18. Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde, “mücbir sebep durum sorgu ekranı” açıldı, işletmeler internet üzerinden “mücbir sebep” hükümlerinden faydalanıp faydalanamayacaklarını sorgulayabilecek.
 19. Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, “gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk ettirilmeksizin Ekim 2020 tarihine ertelendi.
 20. İşletmelerin çeklerini ödeyebilmeleri için, tüm sektörlerde Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz “Çek Ödeme Destek Kredisi” 30 Mart 2020’de uygulamaya alınacak.
 21. Kamu bankaları tarafından açıklanan “İşe Devam Kredi Desteği” yanında özel bankaların da katılabileceği %9,5 faizli, 3 ay ödemesiz 12 ay vadeli “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” paketi Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklandı. Bu kredi paketine başvurular 30 Mart 2020’de kabul edilmeye başlanacak.
 22. Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü.
 23. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler için geçerli olan “Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi.
 24. Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart itibariyle yaklaşık 1.9 Milyar TL’lik destekleme ödemesi yapacak.
 25. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek.
 26. Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam Kredi Desteği” açıklandı. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başlayacak.
 27. Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi.
 28. 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.
 29. Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, ecrimisil ödemeleri 6 ay ertelendi.
 30. Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi.
 31. 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek.
 32. Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı.
 33. Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi.
 34. Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 aylık Muhtasar ve KDV ertelemeleri, tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave sektörleri (Mobilya, Madencilik, İnşaat, Endüstriyel Mutfak, Araç Kiralama, Matbaacılık, Sağlık Hizmetleri) de kapsayacak şekilde genişletildi.
 35. Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.
 36. Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik - Organizayon sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran’daki Muhtasar, KDV, SGK ödemeleri 6’şar ay ertelenecek.
 37. KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, böylece 350 milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlanacak. Kullandırımlarda likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere öncelik verilecek.
 38. Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve ilave finansman desteği sağlanacak.
 39. Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilecek.
 40. İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.
 41. Reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatımı sağlanacak, yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilecek, kredi kullanım süreleri 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılacak.
 42. KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelenecek.
 43. Çalıştırılamayan personelin brüt maaşının %60’ına kadarının İşsizlik Fonu’ndan alınmasını sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği süreci kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak.
 44. Bu dönemde çalışılamayan mesainin telafisi için tanınan Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacak.
 45. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek.
 46. İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durdurulacak.
 47. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülecek.
 48. Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.
 49. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek.
 50. Havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranı 30.06.2020 tarihine kadar % 1’e indirilecek
 51. Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.
 52. Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak.
 53. Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek.
 54. Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.

 

 

Lütfen Yorum Yazın

Konuk Olarak Yorum Gönder

0
Kabül Ediyorum.

Yorumlar

 • Hiçbir Yorum Bulunamadı

Döviz Kurları

Yayınlarımız

Etkinlik Takvimi

Ekim 2020
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Hava Durumu

Çok Bulutlu

20°C

Ordu, Türkiye

Çok Bulutlu

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   -  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.