ORDU TSO PROJE UYGULAMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

ORDU TSO PROJE UYGULAMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

      Ordu Ticaret ve Sanayi Odası yeni bir projeye daha imza attı.

BUTİK ÇİKOLATA KARDEŞLİĞİ

BUTİK ÇİKOLATA KARDEŞLİĞİ

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Brüksel Ticaret Odası arasında butik çikolata, malzeme temini, hammedde temini ve eğitim gibi...

ORDU ÇİKOLATANIN BAŞKENTİ OLACAK

ORDU ÇİKOLATANIN BAŞKENTİ OLACAK

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin ve kursiyerlerden oluşan heyet Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi...

"İŞ'DE KADINLAR" BELÇİKA'DA

Ordu'da Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen "İş'de Kadınlar" projesi kapsamında Belçika'nın Başkenti Brüksel'e giden...

OTSO EV SAHİPLENDİĞİNDE ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

OTSO EV SAHİPLENDİĞİNDE ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

      Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO)’da ISO 9001:2015 Yeni Versiyon Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi düzenlendi. Oda/Borsa...

“İŞ’DE KADINLAR” PROJESİNE DESTEK VERDİLER

“İŞ’DE KADINLAR” PROJESİNE DESTEK VERDİLER

  Başkanların eşleri “İş’de Kadınlar” projesi kapsamında gerçekleştirilen butik çikolata eğitimine katılarak projeye destek...

“GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE”

“GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE”

      Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı olan Türkiye İşçi Sendikaları...

 • ORDU TSO PROJE UYGULAMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

  ORDU TSO PROJE UYGULAMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

 • BUTİK ÇİKOLATA KARDEŞLİĞİ

  BUTİK ÇİKOLATA KARDEŞLİĞİ

 • ORDU ÇİKOLATANIN BAŞKENTİ OLACAK

  ORDU ÇİKOLATANIN BAŞKENTİ OLACAK

 • "İŞ'DE KADINLAR" BELÇİKA'DA

 • OTSO EV SAHİPLENDİĞİNDE ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

  OTSO EV SAHİPLENDİĞİNDE ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM...

 • “İŞ’DE KADINLAR” PROJESİNE DESTEK VERDİLER

  “İŞ’DE KADINLAR” PROJESİNE DESTEK VERDİLER

 • “GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE”

  “GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE”

Duyurular

Bilgi Sistemleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hizmetlerin daha iyi ve daha hızlı verilmesi amacıyla “Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi” (BAMS) planını uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ekte listesi verilen hizmetlerin tamamı için başvurular bundan sonra elektronik ortamda alınacaktır. Basılı kağıt veya benzer bir yöntemle Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne ulaşan evraklar sahibine iade edilerek başvuruların elektronik ortamda yapılması istenecektir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ve Bakanlığı tarafından verilen elektronik Hizmetlere ilgili Bakanlığın web sayfasında (www.sanayi.gov.tr) yer alan “E-Hizmetler” sekmesi açılarak veya web tarayıcısında adres kısmına http://bams.sanayi.gov.tr yazılarak ulaşılabilecektir. Anılan sayfada yer alan “İl Müdürlükleri” sekmesi üzerinde ekte de yer alan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından verilecek hizmetlere ulaşılabilmekte ve başvuru yapılabilmektedir.

Söz konusu hizmetlere başvuru aşamasında;

1-E.devlet Şifresi,

2-Mobil İmza,

3-E-İmza,

4-TC Kimlik Kartı,

5-İnternet Bankacılığı

yöntemlerinden biri kullanılarak başvuran kişinin kimlik doğrulamasının yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla; ekte yer alan tablodaki hizmetler için yukarıda bahsedilen kimlik doğrulamasının yapılarak başvuru yapılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku

EuroMed Ticaret Yardım Masası Hakkında

Avrupa Birliği(AB) ile AB üyesi olmayan Akdenizli ortak ülkeler(Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Tunus ve Türkiye) arasındaki kalıcı ve kurumsal işbirliğinin temelleri 1995 yılında başlayan Avrupa-Akdeniz İşbirliği ile (Euro-Mediterranean Partnership/Barselona) atılmıştır.

Bu kapsamda, Avrupa komisyonu tarafından Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center-ITC) işbirliği geliştirilen çevrim içi bilgi portalı olan EuroMed Ticaret Yardım Masası (http://euromed.macmap.org/) kullanıma sunulmuştur.

AB ile Akdenizli ortak ülkeler arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeyi, ticareti ve yatırımları kolaylaştırmayı hedefleyen EuroMed Ticaret Yardım Masası, işletmelere özellikle de ihracatçılara; pazara giriş, ihracat ve ithalat gereksinimleri, gümrük tarifeleri, menşe kuralalrı, KDV ve tüketim vergileri, genel ve ürüne özel pazar düzenlemeleri, ticaret istatistikleri ve iş irtibat noktaları gibi konularda ücretsiz bilgi sağlamaktadır. 

EuroMed Ticaret Yardım Masası portalının Türkçe dil seçeneği de bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 

Devamını Oku

Tiran Firma Eşleştirme Toplantıları

Sayın Üyelerimiz,

28-29 Eylül 2017 tarihlerinde, Enterprise Europe Network kapsamında, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, “Tiran Firma Eşleştirme” etkinliği gerçekleştirilecektir. Söz konusu eşleştirme etkinliğinin ana konuları: altyapı, turizm, tarım ve tarımsal gıda, yenilik ve teknoloji olarak belirlenmiş olup, başta Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Avusturya, Kosova olmak üzere diğer bölge ülkelerinin önde gelen şirketleri, ekonomi ve politika önderlerinin ve farklı alanlardaki seçkin uzmanları bir araya gelme fırsatı bulacaklardır.

İkili görüşmeler ve firma eşleştirmeleri sayesinde bölge firmaları arasında var olan işbirliklerinin artırılması ve yeni işbirliği imkânları yaratılması planlanmaktadır.

Detaylı bilgi ve etkinlik programına https://www.b2match.eu/tiranabusinessmatching2017  linkinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

Devamını Oku

UGANDA YOL OTORİTESİ İHALE DUYURUSU

Uganda Ulusal Yol Otoritesi'in (URA) Rwenkunye-Apac-Lira-Puranga yolunun ,iyileştirilmesine ilişkin "Genel İhale Duyurusu" örneği ekte yer almaktadır.

İlgili firmalarımıza duyurulur.

 

Devamını Oku

 1. Ticaret Odası Ne İş Yapar ?
 2. Kayıt Yaptırmalımıyım ?
 3. Ne Gibi Faydaları Olur ?

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 1903 Yılında kurulmuş Kamu Kurumu Niteliğinde Bir Meslek Kuruluşudur.

Anayasamızın 135. Maddesine göre; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.”

5174 Sayılı Yasa ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektedir.

Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıt zorunluluğu (dolayısıyle kayıt olma hakkı) bulunan kişiler 5174 Sayılı yasanın 9. maddesiyle belirlenmiştir.  Buna göre;

Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve bu Kanunun 5 inci maddesine göre sanayici, deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri, fabrikaları, satış yapan bölge müdürlükleri, satış yapmayıp sadece sevkiyat yapan depolarla temsilcilikler hariç, satış yapan depoları bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.

Sermayesinin tamamı Devlete ve Özel İdarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan İktisadi İşletmeler ve bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve Özel İdarelerin veya Belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların önceki paragrafta sayılan birimleri bulundukları yerin Odalarına kaydolunmaya mecburdurlar.

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri;

Oda’mızın Web sayfalarında Organizasyon kısmında birimler halinde ve aşağıda detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerinden faydalanabilir.

 Bu hizmetler;

 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma, 
 • Odamız yayınlarından faydalanma, 
 • Yurtiçi  fuarlarda Odamız standları altında firmalarını ve ürünlerini tanıtma.

Günün Sözü

“Ticarette en önde gördüğümüz esas, muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır”

Mustafa Kemal ATATÜRK

(01/11/1937)

Döviz Kurları

Yayınlarımız

Etkinlik Takvimi

Ağustos 2017
Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Hava Durumu

Partly cloudy

26°C

ORDU

Pazar 22°C / 27°C Scattered thunderstorms

                           


                        

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   -  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.otso.org.tr

   

İletişim Formu

Ad Soyad:

E-Posta:

Konu:

Mesaj:

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.

Oturum Bilgisi

Giriş

Giriş Yap

Kullanıcı Adı *
Şifre *
Beni hatırla

Bülten Aboneliği

captcha