Industry Registration Transactions

English Content Preparing...

Türkiyenin İlk Uçak Fabrikası
 

Kapasite Raporu

KAPASİTE RAPORU İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ FORMU

1 -  Ordu Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe ve Kapasite talep formları (doc)

2 - Firmanın kendi mülkiyetinde bulunan makine ve tesisata ait fatura fotokopileri.

3 - Firmada kiralık makine ve tesisat var ise Noterden tasdikli kira mukavelesi

4 - Firmada çalışan işçi sayılarını belgeleyen son iki aylık SSK bildirgeleri, tahakkuk fişi ve ödeme makbuzları fotokopileri

5 - İşyeri ve bina kendi mülkü ise tapu fotokopisi, kiralık ise ıslak imzalı kira sözleşmesi ve imzaya konu kişileri imza sirküsü veya beyanı

6 -Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Kayıtlı Olduğu Defterlerin Noter Onay Tarih Ve Numaraları ve ilk sayfa fotokopileri (Defteri Kebir, Yevmiye, Envanter Defterleri)

7 - Vergi levhası fotokopisi                                                              

8-İşletme Adına Tescilli Marka Varsa Tescil Belgesi Fotokopisi, Elektrik Fatura, Sanayi Sicil, CE, İSO 9000, İSO 14000,Deşarj İzni, Emisyon İzni v.b. Belge Fotokopileri

9-Envarter defterinde kayıtlı  olan makine ve tehçizat kısmının odamıza ibraz edilmesi.

10. Kapasite raporunun kıymetli evrak niteliğinde bir belge olması ve resmi kuruluşlar tarafın dan kullanılıyor olması nedeniyle ; Müracat formun da yer alan firma sermaya ve kıymetler durumunu gösteren bölüm doldurulurken çeşitli karışıklıklara mahal verilmemesi açısın dan resmi defter kayıtları ve onaylı en son bilançoda yer alan değerler dikkate alınmalıdır. Müracat esnasın da bu değerleri gösteren onaylı bilanço örneği de odamıza ibraz edilecektir.

11-Firmanın güncel imza sirküsü, Şahıs işletmelerinde imza beyanı ibraz edilmesi

NOT  :

1- Makine Kira sözleşmesinin bitiş tarihi kapasite raporunun bitiş tarihini tayin edeceğinden Ve kapasite raporlarının

geçerlilik süresi üç yıl olduğundan, kira mukavelesi bir yıldan fazla üç yıldan az ise; geçerlilik süresi kira mukavelesinin

bitiş tarihi olacaktır.

2-Vakıfbank: TR210001500158007293586413  TOBB'nin hesabına 300 TL Kapasite ücreti açıklaması ile ücret yatırılacak

3-Ticaret ve Sanayi Odası Hesabına 640 TL yatırılacak.

KAPASİTE TALEP FORMLARI DOLDURULUP HER SAYFA İMZA KAŞE OLACAK.

 

Ekspertiz Raporu

Gerekli Evraklar:

 • Dilekçe
 • Son 2 aylık SSK Bildirgeleri ile tahakkuk fişi ve ödeme makbuzları fotokopileri
 • Ekspertiz Raporuyla ilgili Oda Makbuzunun fotokopisi

Yerli Malı Belgesi

Gerekli Evraklar:

 • Dilekçe(doc) (Belirtilen ürünler sanayi sicil belgesinde yer almalıdır.)
 • Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi (Vizesi geçerli olmalı,kapasite raporu ile aynı adres ve mamulleri içermelidir.)
 • Geçerli Kapasite Raporu
 • Gıda Sicil Belgesi Fotokopisi (Gıda Üreticisi İse)
 • Gıda Üretim Sertifikaları Fotokopisi (Gıda Üreticisi İse)
 • Oda Harç Tarifesine Göre Harç  Makbuzunun fotokopisi

Fiili Üretim Ekspertiz Raporu

Gerekli Evraklar:

 • Dilekçe
 • Fiili Üretim Taahhütname(.doc)
 • Fiili Üretim Miktarlarını Gösteren Muhasebe Kayıtları
 • Oda Harç Tarifesine Göre Harç  Makbuzunun fotokopisi

Fiili Tüketim Ekspertiz Raporu

Gerekli Evraklar:

İmalat Yeterlilik Belgesi

Gerekli Evraklar:

 • Dilekçe
 • Geçerli Kapasite Raporu
 • Oda Harç Tarifesine Göre Harç  Makbuzunun fotokopisi


Sanayi ile ilgili istediğiniz istatistik, eğitim, bilgi  veya sorunlarınızı  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ye mail attıp   0452-214 1999 numaralı faksa odamıza hitaben yazılmış  bir dilekçeyi fakslamanız yeterli olacaktır.