Announcements

İkinci El MKT Ticareti ve Taşınmaz Ticareti Bildirim Yükümlülüğü

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen yazıda;

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.08.2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazetede, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.10.2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

PROMOSYON KAMPANYALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen yazıda;

Malumları olduğu üzere, ağırlıklı olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından, markalarının ve ürünlerinin bilinirliğinin ve satışlarının arttırılmasına yönelik olarak indirimli veya hediye ürün verilmesi ve şifre gönderilerek çekilişe katılım sağlanması gibi yöntemler içeren promosyon kampanyaları düzenlenmektedir.

VERGİ MÜKELLEFLERİ İÇİN MÜCBİR SEBEP

 

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazıda;

25/1/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır. Bununla birlikte mükellefin, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla kapsamdaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen, ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

KKB BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen yazıda;

MÜŞAVİRE DANIŞIN UYGULAMASI HAKKINDA

Ticaret Bakanlığının 13.01.2021 tarihli ve E-29077148-580-00060546263 sayılı yazısı ile, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizin, ihracatımızın ve ülke ekonomimizin daha da gelişmesi için tüm iş insanlarımızın yurtdışındaki ilk temas noktası, en temel bilgi kaynağı ve her zaman başvurabilecekleri temsilciler olduğu belirtilerek, dış temsilciliklerimizin ihracatımızın gelişimine yönelik çalışmalarını desteklemek ve daha etkin hale getirmek amacıyla Ticaret Bakanlığınca “Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemi (DTYBS)”nin hayata geçirildiği bildirilmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NDAN YAPILANDIRMA DUYURUSU

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile 2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi;

SAYISAL TAGOGRAF KARTI KULLANAN YÜK VE NALİ İŞLERİ YAPAN FİRMA VE ŞAHISLARA ÖNEMLİ DUYURU!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen yazıda;

Birliğimiz bünyesinde 2010 yılından bu yana Sayısal Takograf Sistemi (STS) kapsamında kullanılmakta olan STAUM uygulama yazılımında gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yürüttüğümüz güncelleme çalışmalarının sonuna gelinmiş durumdadır.

AB COSME PROGRAMI ÇAĞRISI DUYURUSU Programı Çağrı Duyurusu

İlgi : KOSGEB'in 17.12.2020 tarih ve 11623 sayılı yazısı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan ilgi yazıda; KOSGEB'in Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği, ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; proje kapsamında açılan çağrılara ilişkin teklif yazma potansiyeline sahip kurum/kuruluşlara yönelik eğitim ve çalıştayların düzenlendiği ve bu etkinliklerin takibinin cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabildiği belirtilmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIUKLAYINIZ

K BELGESİ OLAN FİRMALARIN DİKKATİNE

Yetki belgesi sahiplerinin dikkatine!

Birliğimiz bünyesinde 2010 yılından bu yana Sayısal Takograf Sistemi (STS) kapsamında kullanılmakta olan STAUM uygulama yazılımında gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yürüttüğümüz güncelleme çalışmalarının sonunagelinmiş durumdadır.

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 01.12.2020 tarihinde saat 08.00’de Ordu Valisi Tuncay SONEL Başkanlığında toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlan almıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Döviz Kurları

Our Publications

Hava Durumu

Mostly Cloudy

5.56°C

Ordu, Türkiye

Mostly Cloudy

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.