Announcements

METROLOJİ VE STANDART İŞLERİ HAKKINDA

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler gereği; damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai bitimine kadar, ölçü aletinin cins ve sınıfına göre Türk Standartları Enstitüsü (TSE ), Yetkili Tartı Aletleri Muayene Servisi ve Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gerekmektedir.

FINDIK KROKANI İMALATI VE AMBALAJLANMASI HİZMET ALIMI İHALESİ İLAN

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilne yazıda;

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ DİPLOMA TELAFİ PROGRAMINA KAYIT TARİHİ UZATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TOBB tarafından Odamıza iletilen 22.12.2021 tarih ve 39613454 sayılı "Kayıt Süresinin Uzatılması" konululu resmi yazı ekte dikkatinize sunulmuştur.

KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Sayın Üyemiz,

Bilindiği T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle faaliyette olan kuyum işletmelerinin 31/12/2021 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekmektedir.

HANNOVER MESSE 2022 FUARI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Almanya’nın Hannover şehrinde her yıl düzenlenen ve dünyanın en önemli ve kapsamlı sanayi Fuarları arasında yer alan Hannover Messe Fuarının 25-29 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ve anılan fuarın Türkiye Milli Katılım organizasyonunun İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

UZAK ÜLKELERE HİZMET İHRACATI HAKKINDA

Ticaret Bakanlığı tarafından uzak ülkelere hizmet ihracatının geliştirilmesi için bir strateji belgesi oluşturulması yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda ilgili çalışma hakkında hizmet ihracatı gerçekleştiren firmaların bir anket aracılığıyla görüşlerinin alınacağı ifade edilerek, anketten elde edilen geri dönüşlerin anılan strateji belgesi kapsamında oluşturulacak eylem planlarında değerlendirmeye alınacağı ve ilgili firmaların ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları sorunlara yönelik planlamaların yapılacağı bildirilmiştir.

İLAVE İSTİHDAM DESTEK PAKETİ

510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyerlerine, işletmelerinin sözleşme veya faturaya bağlı işletme giderlerinde kullandırılmak üzere finansman sağlanması hedeflenmektedir. 

İMALATA DAYALI İTHAL İKAMESİ DESTEK PAKETİ

01/01/2020 tarihinden sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri veya 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-1’inde yer alan 3 üncü bölge illerinin aynı Kararın EK-7’sinde yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) 29/6/2021 tarihinden itibaren yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerine sahip işletmelerin yatırımlarının finanse edilmesi amacıyla kullanılacak kredilerin teminatlandırılması hedeflenmektedir.

SOĞUK HAVA ÜNİTESİ VE FRİGORİFİK ARAÇLAR DESTEK PAKETİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli Malı Tebliğine istinaden Yerli Malı Belgesine sahip soğuk hava ünitesi ve frigorifik araç finansmanı özelinde KOBİ’lerin finansmana erişimine destek olunması hedeflenmektedir.

TURWIB PROGRAMI DESTEK PAKETİ

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) sağlanan kaynağa istinaden TURWIB Programı kapsamında kadın yönetici bulunan işletmelere destek sağlanarak kadınların iş hayatına daha fazla katılımı amaçlanmaktadır.

Döviz Kurları

Our Publications

Hava Durumu

Yahoo

Will be right back...

Thank you for your patience.

Our engineers are working quickly to resolve the issue.

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.