Announcements

ÇED YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden(TOBB) Odamıza iletilen yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı”  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin http://www.tobb.org.tr ana sayfasında "TOBB Birimleri" başlığı "Avrupa Birliği Dairesi" linkinde bulunan "Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır. Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizi 22.03.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine elektronik ortamda iletebilirsiniz.

BREXIT SÜRECİ HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza iletilen yazıda;

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması nedeni ile halihazırda yaşanan Brexit sürecinin araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelere yönelik AT tip onaylarını Birleşik Krallık onay kuruluşu VCA'dan temin etmiş olan ülkemiz pazarına ve /veya AB-27 ülkelerine ürün satan firmalarımızın olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskleri dikkate alması gerektiği açıklanmıştır.

26.TİRAN ULUSLARARASI FUARI HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden(TOBB) Odamıza iletilen yazıda;

Türkiye Milli Katılımı İstanbul Ticaret Odası tarafından organize edilen 26. Tiran Uluslararası Fuarı isimli, ticaret, sanayi, yatırım ürün ve hizmetleri fuarının 23-26 Kasım 2019 tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenleneceği bildirilmektedir.

GÜNEY AFRİKA'DAKİ PROJELER HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden(TOBB) Odamıza iletilen yazıda;

Afrika Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bünyesindeki Yatırım Ofisi (InvestSA) tarafından Pretoria Büyükelçiliğimiz ile temasa geçilerek iki adet yatırım projesine ilişkin ülkemiz ile işbirliği yapma arzusunda oldukları ifade edilmektedir.

SU YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen yazıda;

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgi yazısında, ülkemizin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri doğrultusunda su kayıplarının kontrolü için çalışmalar gerçekleştiren kamu kuramlarının, özel sektör kuruluşlarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin motivasyonlarını pekiştirerek su yönetiminde farkındalığı artırmak, başarılı projeler ile yenilikçi ürünleri teşvik etmek ve kamu - özel sektör - üniversite işbirliğine katkı sağlamak amacıyla Su Yönetimi Ödülleri programının tertip edildiği ifade edilmiş olup, www.suyonetimiodulleri.org internet sitesinde ilan edildiği üzere aşağıdaki kategorilerde ödüller verileceği açıklanmıştır.

  

PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA

Çevre Şehircili İl Müdürlüğünden odamıza gelen yazıda;

10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu husus 2872 sayılı Çevre Kânunu Ek Madde 13'te “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." şeklinde düzenlenmiştir.

TEHLİKELİ ATIKLAR HAKKINDA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden odamıza iletilen yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tek kuruluş olan PETDER'e teslim edilmeyen atık motor yağlarının büyük bir kısmının 10 numara yağ olarak bilinen yasadışı akaryakıt faaliyetlerine konu edilerek vergi kayıplarının yanı sıra çok ciddi can ve mal kayıpları ile çevre kirliliğine yol açtığı. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine göre atık motor yağlarının, motor yağı üreticileri veya bunların yetkilendirilmiş kuruluşları tarafından toplanacağı ve bunlar dışındaki gerçek/tüzel kişiler tarafından atık motor yağlarının toplanamayacağı ve Ordu Valiliği ile Valiliğe bağlı/ilgili kuruluş ve işletmelerde çeşitli sebeplerle ortaya çıkan atık motor yağlarının yönetmelik hükümlerine uygun olarak derneğe tesliminin sağlanması talep edildiği belirtilmektedir.

İTHALATTA İHRACATÇI KAYIT SİSTEMİ HAKKINDA

İthalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmaların sistemimize kaydının yapılmasını sağlayacak "İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi" programı oluşturulmuştur. Bu program ile Yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara (İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi – İİKS numarası) verilmektedir. 

YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN ÜYELERE SAYISAL TAGOĞRAF KARTI İLE İLGİLİ YENİ DUYURU

Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen yazıda;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yayınlanan 2017/KDGM-4/ST sayılı Genelgenin 5. Maddesi hükmünce sayısal takograf kart ve araç verilerinin TOBB'a gönderilmesini teminen bir veritabanın kurulduğu daha önce farklı kanallarla kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu kapsamda, söz konusu veriler TOBB veri tabanına https://staumanaliz.tobb.org.tr adresi üzerinden yüklenebilmektedir.

TR90/18/FZD/0006 REFERANS NUMARALI ORDU FUAR VE KONGRE MERKEZİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI PROJESİ HİZMET ALIMI İHALESİ DOSYASINA İLİŞKİN ZEYİLNAME

TR90/18/FZD/0006 Referans Numaralı Ordu Fuar Ve Kongre Merkezi Fizibilite Çalışması Projemizin teknik şartnamesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Visitor Opinions

Guest - alil
I am reading your whole blog. This is very amazing and interesting blog. I really like it. I will bo...
Guest - Atakan ÇAKIR
" oda kimlik kartlarını ibraz etmek sureti" ile denilmiş. Oda böyle bir kart verdide, haberimiz mi y...

Döviz Kurları

Our Publications

Hava Durumu

Cannot get ORDU location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

İletişim Bilgileri

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Bahçelievler Mah. 295.Sokak No:8 Altınordu/ORDU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.otso.org.tr

   

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.