24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlama Mesajı

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlama Mesajı

24 Temmuz 2014 günü basında sansürün kaldırılışının 106. yıldönümü. 24 Temmuz bildiğiniz gibi II. Meşrutiyet'te 1908'de Anayasa'nın...

Ordu TSO Yeni Hizmet Binasına Kavuşuyor

Ordu TSO Yeni Hizmet Binasına Kavuşuyor

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının Migros AVM arka bitişiğinde satın almış olduğu 3.068 metrekare alanlı arsaya yeni Hizmet Binasının...

Vali BALKANLIOĞLU dan OTSO’ya iade-i ziyaret

Vali BALKANLIOĞLU dan OTSO’ya iade-i ziyaret

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’na iade-i ziyarette bulunan Vali İrfan BALKANLIOĞLU, OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet ŞAHİN, Otso Meclis...

Kadınlar İş Başında Projesi

Kadınlar İş Başında Projesi

SERVET ŞAHİN BUTİK ÇİKOLATA ÜRETİMİ ATÖLYESİNE ZİYARETTE BULUNDU Ordu TSO’dan butik çikolata üretiminin yaygınlaşması çalışmalarına...

Ordu TSO ve Girne Amerikan Üniversitesi İşbirliği

Ordu TSO ve Girne Amerikan Üniversitesi İşbirliği

Girne Amerikan Üniversitesi Genel Sekreteri Dr.Sualp DAVUT ve Ordu Temsilcisi Rana DEVEECİ Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimini...

HSBC Bank’dan Ordu’ya Bölge Müdürlüğü

HSBC Bank’dan Ordu’ya Bölge Müdürlüğü

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası HSBC Bank Bölge Müdürlüğü’nü hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. HSBC Ordu Şubesinin başarılı Müdürü Selda...

“Kadınlar İş Başında” Projesinde Uygulama Eğitimleri Başlıyor

“Kadınlar İş Başında” Projesinde Uygulama Eğitimleri Başlıyor

Kadınlara yönelik Butik çikolata üretimine yönelik eğitim start aldı. Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının proje sahibi olduğu ve Doğu...

 • 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlama Mesajı

  24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlama Mesajı

 • Ordu TSO Yeni Hizmet Binasına Kavuşuyor

  Ordu TSO Yeni Hizmet Binasına Kavuşuyor

 • Vali BALKANLIOĞLU dan OTSO’ya iade-i ziyaret

  Vali BALKANLIOĞLU dan OTSO’ya iade-i ziyaret

 • Kadınlar İş Başında Projesi

  Kadınlar İş Başında Projesi

 • Ordu TSO ve Girne Amerikan Üniversitesi İşbirliği

  Ordu TSO ve Girne Amerikan Üniversitesi İşbirliği

 • HSBC Bank’dan Ordu’ya Bölge Müdürlüğü

  HSBC Bank’dan Ordu’ya Bölge Müdürlüğü

 • “Kadınlar İş Başında” Projesinde Uygulama Eğitimleri Başlıyor

  “Kadınlar İş Başında” Projesinde Uygulama Eğitimleri...

Announcements

Provincial Delegate of Insurance Agents

Sigorta Acenteleri İl Delege Seçimi 10 EKİM 2013 PERŞEMBE günü saat 9:30 ile 16:30 arasında  ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASINDA gerçekleştirilecektir. Önemle duyurulur.

Read More

About Insurance Delegate Selection

İL DELEGE ADAYLARI 03 - 07 EKİM 2013 TARİHLERİ ARASINDA ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASINA BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURMALIDIRLAR. BİLGİLERİNİZE

Read More

About the Reflector Control!

1Kasım 2013 tarihinden itibaren Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı denetiminde bulunan araç muayene istasyonlarında, İç İşleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı marifeti ile karayolunda yapılacak

Read More

About Dues Reminder

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 10 ncu Maddesi 2 nci Paragrafında, İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden

Read More

 1. OTSO What is Do Job?
 2. Why Should I Sign Up?
 3. What Happens Benefit?

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 1903 Yılında kurulmuş Kamu Kurumu Niteliğinde Bir Meslek Kuruluşudur.

Anayasamızın 135. Maddesine göre; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.”

5174 Sayılı Yasa ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektedir.

Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıt zorunluluğu (dolayısıyle kayıt olma hakkı) bulunan kişiler 5174 Sayılı yasanın 9. maddesiyle belirlenmiştir.  Buna göre;

Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve bu Kanunun 5 inci maddesine göre sanayici, deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri, fabrikaları, satış yapan bölge müdürlükleri, satış yapmayıp sadece sevkiyat yapan depolarla temsilcilikler hariç, satış yapan depoları bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.

Sermayesinin tamamı Devlete ve Özel İdarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan İktisadi İşletmeler ve bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve Özel İdarelerin veya Belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların önceki paragrafta sayılan birimleri bulundukları yerin Odalarına kaydolunmaya mecburdurlar.

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri;

Oda’mızın Web sayfalarında Organizasyon kısmında birimler halinde ve aşağıda detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerinden faydalanabilir.

 Bu hizmetler;

 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma, 
 • Odamız yayınlarından faydalanma, 
 • Yurtiçi  fuarlarda Odamız standları altında firmalarını ve ürünlerini tanıtma.

Reminder

“Ürün ve hizmet kalitesini geliştirmek için organizasyonun amaçlarını tespit et.”

W.Edwards Deming

 

Visitor Opinions

Guest - Ahmet GENÇ
Güzel Bir Haber..
Guest - Yasin UYSAL
Neden Böyle Oldu

                           


                        

 

0452 214 10 77 - 0452 214 19 35

Düz Mah. Stadyum Caddesi No:2 ORDU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.otso.org.tr

   

Contact Form

Name:

E-Mail:

Subject:

Message:

Copyright © ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI - Tüm Hakları Saklıdır.

Session Information

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Newsletter Signup

captcha